O mně

HEILPARKTIKER

Dobré zdraví je jedním z nejcennějších pokladů, které v životě máme. Bohužel si tuto velkou pravdu většinou uvědomíme až v okamžiku, kdy o své zdraví začneme přicházet. Pomáhám navrátit svým pacientům zdraví do jejich života. Základním přístupem, který v léčbě používám, je celostní přístup k léčbě pacienta. Ve své praxi se opírám o znalosti a zkušenosti, které jsem získala studiem přírodního léčitelství (Heilpraktiker) a alternativní léčby v Německu.

Ve své praxi nabízím klientům pomoc v léčbě bolesti (akutní i chronické), psychosomatické léčbě, zlepšení zraku, léčbě těhotných, léčbě Parkinsonovy nemoci, léčbě akné, odvykání kouření i v jiných oblastech. Mezi terapeutické metody, které ve své praxi používám, patří YNSA akupunktura, NPSO, elektromagnetická terapie Bemer, Dorn-Breuss masáž, pulsní masáž Pneumatron, Bachovy esence, kinezio taping i terapie ultrazvukem.

Více informací o mé práci naleznete na mých webových stránkách www.zdravialecba.cz.

Věřím, že díky svým znalostem a zkušenostem dokážu pomoci i Vám.

 

JAK PRACUJI

Každý pacient je pro mne originálem, který si zaslouží jedinečný přístup. Každé onemocnění je pro mne novou výzvou.

Léčení každého pacienta zahajuji rozhovorem, který slouží k získání informací o pacientových obtížích, ke stanovení kompletní pacientovy anamnézy, k získání informací o duševní a emoční pohodě pacienta a v neposlední řadě k vybudování vztahu mezi terapeutem a pacientem. Tento rozhovor je velmi detailní a první vzájemné sezení včetně provedení terapie tak trvá zpravidla 1,5-2 hodiny dle závažnosti zdravotních potíží. Postup lze trošku urychlit, pokud si pacient předem vyplní dotazník se svou anamnézou.

Na základě informací získaných z rozhovoru poté stanovuji pro pacienta diagnózu a individuální postup terapie. Pro stanovení diagnózy může být velmi vhodné, pokud mi pacient předloží své zdravotní záznamy popisující jeho dosavadní léčbu.

Mnou navržený individuální postup terapie poté konzultuji se svým pacientem. Snažím se pacientovi podrobně vysvětlit jednotlivé kroky terapie, včetně důvodů, které mne vedly k jejímu zvolení. Je pro mne velmi důležité, aby pacient terapii rozuměl a akceptoval ji. Jsem v jakémkoli okamžiku připravena zodpovědět pacientovi jakékoli dotazy týkající se jeho terapie. Pokud navržená terapie pacientovi z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, snažíme se společně najít jinou vyhovující terapii.

Před započetím léčby je mou povinností seznámit Vás s některými skutečnostmi, které se týkají využití mnou nabízených alternativních metod léčby. Dále je nutné získat Váš informovaný souhlas s využitím mých služeb, stejně jako souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Věnujte tedy prosím svůj čas k prostudování následujícího Poučení a k prostudování s ním souvisejícího Prohlášení a informovaného souhlasu. Podpis tohoto dokumentu je podmínkou pro započetí alternativní léčby.

KDE PŮSOBÍM

Má ordinace se nachází v Rožnově pod Radhoštěm v okrese Vsetín. Pacienti, kteří mne navštěvují, zpravidla přijíždějí z těchto regionů:
 

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské Meziříčí
Vsetín
Frenštát pod Radhoštěm

Služby

 • Chronické bolesti

  Chronické bolesti

  Chronické obtíže a chronické bolestivé stavy obvzlášťě jsou oblastí, kde klasická medicína často selhává a alternativní postupy léčby mohou úspěšně pomoci. Přicházejí ke mně velmi často lidé s tím, že už "zkusili úplně všechno". Mnou používané terapeutické metody jsou v mnohém odlišné a dokáží pomoci i tam, kde jiné metody selhávají.

 • Akutní bolesti

  Akutní bolesti

  Akutní bolestivé stavy se standardně řeší podávání léků tišících bolest, což je metoda, která řeší důsledky, nikoli příčinu bolesti. Tyto bolestivé stavy jsou zpravidla příznakem jiného rozvíjejícího se problému v lidském těle či duši. Snažím se vždy hledat příčinu nemoci a odstraňovat ji pro pacienta co nejšetrnější metodou, za pomoci přírodních prostředků.

 • Bolesti pohybového aparátu

  Bolesti pohybového aparátu

  Bolesti pohybového aparátu (svalů, šlach i kloubů) jsou v dnešní době jednou z nejrozšířenějších nemocí lidstva. Tyto stavy mnohdy vedou až k invazivním léčebným zákrokům - tedy operaci. Nabízím svým pacientům alternativní způsoby léčení, které jsou k pacientovu tělu šetrné a ve výsledku mohou dosáhnout stejných a často i lepších výsledků, než klasické postupy.

 • Bolesti hlavy

  Bolesti hlavy

  Bolesti hlavy často značí závažné skryté onemocnění. Často jsou spojeny s duševním vysílením a psychickými problémy. Včasné odhalení příčiny problému může vést k rychlé a úspěšné léčbě. Každého pacienta vnímám jako celek. Zajímají mne nejen vnější příznaky nemoci, ale také vnitřní rozpoložení pacienta a jeho životní příběh.


Ceník

Kompletní ceník

Terapie

 • YNSA acupuncture

  YNSA akupunktura

  YNSA je akupunkturní mikrosystém hlavy využívající akupunkturní body na pacientově hlavě pro ovlivnění pacientova zdraví. YNSA s velkým úspěchem pomáhá pacientům zbavit se chronických bolestí, únavy, bolesti havy a dalších zdravotních potíží.
  Více ...

 • NPSO - Sienerova terapie

  NPSO - Sienerova terapie

  NPSO (Sienerova terapie) je mikro-akupunkturní systém určený k rychlému léčení bolestí a dalších obtíží. Pracuje s monochromatickým světlem, akupresurou a magnetickou energií. Spočívá v krátkém ozářování bolestivých míst či nemocných orgánů.

 • Dorn-Breuss masáž

  Dorn-Breuss masáž

  Dornova metoda spočívá v šetrném a nebolestivém navracení obratlů a kloubů do původní polohy. Je vhodná pro všechny lidi bez rozdílu věku, kteří jsou schopni pohybu. Aplikuje se zpravidla v kombinaci s Breuss masáží, která je velmi uvolňující a příjemná.

 • Elektromagnetická terapie

  Elektromagnetická terapie

  Elektromagnetická terapie BEMER pomáhá zlepšit omezený průtok krve v nejmenších cévách a tím podporuje hojivé a regenerační procesy v těle. Používá se zpravidla v kombinaci s jinými terapiemi, pro urychlení uzdravování.

 • Pulsní masáž Pneumatron

  Pulsní masáž Pneumatron

  Pulsní masáž přístrojem Pneumatron je určena pro hlubokou masáž, lymfodrenáž, masáž pojivové tkáně a baňkování. Masáž se používá pro léčbu různých druhů bolestí, rehabilitaci po úrazech a pro zmírnění napětí ve svalech.

 • Kinezio taping

  Kinezio taping

  Metoda vycházející z poznatků kineziologie, tedy vědy o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka. Touto fyzioterapeutickou metodou lze ovlivnit či korigovat funkci svalů, vazů, šlach či fascií a lymfatického systému.

 • Terapie ultrazvukem

  Terapie ultrazvukem

  Ultrazvuk je mechanické vlnění s vyšší frekvencí, než je možné zachytit lidským uchem, které se šíří do hloubky. Během léčby ultrazvukem se využívá pozitivních účinků mechanického vlnění, které vzniká při jeho aplikaci.


Kontakt

Adresa
Palackého 203, 1. patro
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon
+420 739 069 094
Email
zuzana@zdravialecba.cz
Web